Головна | Козацька доба | Війни XIX-XX ст Краєзнавство | Мовознавство | Туризм | Література | Друзі | Контакти   

Чернігівський полк | Ніжинський полк | Стародубський полк | Інші полки | Війни XVII-XVIII | Галерея | Реконструкція

Історичний нарис | Історія сотень | Старшина | Карти


Чернігівський полк: Виблівська [Вибельська] сотня

Батуринська (1649-1654)
Бахмацька (16491-654)
Березнянська (1651-1654; 1672-1782)
Білоуська (1663-1782)
Борзенська (1649-1654)
Виблівська (1656-1782)
Волинська (1669-1782)
Городнянська (1672-1782)
Дівицька (Салтикова) (1649-1654)
Івангородська (1649-1654)
Киселівська (1668-1782)
Конотопська (1649-1654)
Любецька (1656-1782)
Менська (1672-1782)
Понорницька (1663-1782)
Роїська (1659-1782)
Седнівська (1654-1659; 1659-1782)
Слабинська (1654-1782)
Сосницька (1649-1654; 1668-1782)
Стольненська (1669-1782)
Чернігівська (1648-1782)

ВИБЛІВСЬКА [ВИБЕЛЬСЬКА] СОТНЯ (1656-1782 pp.)
Утворена 1656 року у складі Чернігівського полку. Сформувалася із населених пунктів Чернігівських сотень. Весь час існування - адміністративна одиниця та військовий підрозділ Чернігівського полку. Найбільш відомі старшини сотні - представники родини Тризн. Скасована 1782 p., а територія включена до Чернігівського намісництва. Сотенний центр: село Виблі, нині - однойменне село Куликівського району Чернігівської області.
Населені пункти у 1750-1769 pp.: Бакланова Муравинка, село; Вершинна Муравинка, село; Виблівський хутір; Виблі [Вибель], село; Глузди, хутір; Горбове, село; Грабівка, село; Напорівка, село; Онисів, село; Орлівка, село; Підгірне, село; Піски, село.

СОТНИКИ:
Даніель (?-1656-?),
Шуба Степан Васильович (?-1659-1661-?),
Дунін-Борковський Василь Касперович (?-1668-1669-?),
Близниченко Яків (?-1672-?),
Лобко Юхим (?-1679-1682-?),
Лобко Єфрем Юхимович (?-1694-?),
Устимович Василь (?-1701-?),
Томара Василь Іванович (?-1704-1716-?),
Михайловський Іван Михайлович (?-1721-1722-?),
Тризна Микола Іванович (1728.27.01-1748.30.06),
Губар Стефан (1724, 1736, нак.),
Прищепа Роман (1737, нак.),
Сербин Максим (1741-1743, нак.),
Тризна Андрій Миколайович (1748.30.06.-1769.6. 10.),
Тризна Петро Андрійович (1771.10.04.-1782.29.06.).

ОТАМАНИ:
Титович Тиміш (?-1667-?),
Паляниця Василь (?-1724.12.-?),
Прищеп Петро (?-1739-?),
Титович Тиміш Йосипович (1759.20.04.-1766-?),
Стишевський Василь (1773.15.03.-1779-?).

ПИСАРІ:
Денисович Стефан (?-1739-1741-?),
Стишевський Іван (?-1743),
Афанасійович Семен (1743-1746-?),
Кудинович Семен (?-1751-?),
Стишевський Василь (1753-1773),
Станкевич Олексій (1773.15.03.-1781-?),
Ясновський Семен Григорович.

ОСАВУЛИ:
Микитович Максим (?-1739-?),
Сачавець Іван (?-1743-1746-?),
Новик Матвій (?-1751-?),
Борзієнко Микита (1769-1779-?).

ХОРУНЖІ:
Новик Федір (?-1725-?),
Хоменко Федір (?-1739-1741-?),
Борисенко Тарас Денисович (?-1743),
Паляниця Павло (1743-1746-?),
Юрченко Микола (?-1751-?),
Дяченко Андрій (1771 -1779-?).

1) Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 126.
2) Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 65-66.

 

 
 

 
   
X