Головна | Козацька доба | Війни XIX-XX ст Краєзнавство | Мовознавство | Туризм | Література | Друзі | Контакти   

Чернігівський полк | Ніжинський полк | Стародубський полк | Інші полки | Війни XVII-XVIII | Галерея | Реконструкція

Історичний нарис | Історія сотень | Старшина | Карти


Чернігівський полк: Менська сотня

Батуринська (1649-1654)
Бахмацька (16491-654)
Березнянська (1651-1654; 1672-1782)
Білоуська (1663-1782)
Борзенська (1649-1654)
Виблівська (1656-1782)
Волинська (1669-1782)
Городнянська (1672-1782)
Дівицька (Салтикова) (1649-1654)
Івангородська (1649-1654)
Киселівська (1668-1782)
Конотопська (1649-1654)
Любецька (1656-1782)
Менська (1672-1782)
Понорницька (1663-1782)
Роїська (1659-1782)
Седнівська (1654-1659; 1659-1782)
Слабинська (1654-1782)
Сосницька (1649-1654; 1668-1782)
Стольненська (1669-1782)
Чернігівська (1648-1782)

МЕНСЬКА СОТНЯ (1656-1782 pp.)

див також Ігор Ситий, Опис Менської сотні 1734р

Створена на початку 1654 р. як військова та адміністративна одиниця Ніжинського полку. Включала містечко Мену та села Бабичі, Дубравну, Дягове, Куковичі, Макошин, Ушню, Максаки. Мала старшину: писаря Семена Мартиновича, осавула Богдана Найденовського і хорунжого Прокопа Богдановича. У 1672 р. Іван Самойлович передав Менську сотню до складу Чернігівського полку, який хотів зміцнити. У ньому ж сотня знаходилася аж до ліквідації у 1782 р. Протягом зими 1781-1782 pp. територія сотні була включена до Чернігівського намісництва. Сотенний центр: містечко Мена, нині - райцентр Чернігівської області. До 1648 р. Мена - центр Менської волості Чернігівського повіту Чернігівського воєводства.

Населені пункти: Баба, село; Бондарівка, село; Бреч, село; Бутівка, село; Величківка, село; Данилівка, село; Деснівка, село; Дівича, слобода; Домашлин, село; Дубравка, село; Дягів, село; Куковичі, село; Макошине, село; Максаки, село; Мена, містечко; Микольська слобідка; Осмаки, село; Остапівка, хутір; Рожківка, хутір; Слобідка, село; Тютюнникова слобідка; Утівка, село; Ушня, село; Феськівка, село; Хавдіївка, село. За винятком нових хуторів, ці ж населені пункти значаться і в описі 1769 р. Тобто адміністративна територія сотні була стабільною протягом 110 років існування.

СОТНИКИ:

Дорошенко Онисим Максимович (?-1649-1651.9.05.-?),
Перегуда (1651, нак.),
Данилович Степан (?-1654-?),
Сахновський Василь (?-1662-?),
Пилипенко Михайло (?-1669.04.-?),
Лисенко Іван Якович (?-1669.04.-?),
Дорошенко Федір Ониськович (?-1671-?),
Корсун Роман (?-1672.02.-?),
Левченко Тарас (?-1672.03.),
Дорошенко Федір Ониськович (1672. 03.-1677.16.12.-?),
Габриель, Леонтійович Іван (?-1681.08.-?),
Крупинський Овсій (?-1683.03.-?),
Павловський Павло (?-1683.07.-?),
Курський (Курка, Курочка) Іван Леонтійович (?-1685. 09.-1696.02.-?),
Стефанович Федір (1693. 05., нак.),
Сахновський Гнат Васильович (?-1700.01.-1719.01.-?),
Гуринович Кузьма (1700, нак.),
Сахновський Іван Гнатович (?-1723-1739.30. 01.),
Богдановський (1735.02., нак.),
Самойленко Кирило (1737, нак.),
Сахновський Яким Іванович (1739-1742),
Дейнека Костя (1741, нак.),
Кузьминський Григорій Сидорович (1742. 14.12.-1753),
Сахновський Павло Петрович (1753.07.-1770),
Селиванович Костянтин (1770-1782).

ОТАМАНИ:

Сахновський Василь (?-1677-?),
Стефанович Федір (?-1696-?),
Курський Григорій Іванович (?-1700.12.-1702-?),
Павлович Захар (?-1725-1732-?),
Павлович Василь (?-1739-?),
Оникійович Кирило (?-1743-?),
Павловський Василь (?-1753),
Климович Іван (1754-7),
Омелета Яків (1772-1779-?).

ПИСАРІ:

Мартинович Семен (?-1654-?),
Ісаєвич Ничипір (?-1725-1726-?),
Лободовський Михайло (?-1743-1746-?),
Романовський Гнат (1760.9.03.-1778),
Омелета Данило Якович (1778-1782).

ОСАВУЛИ:

Найденовський Богдан (?-1654-?),
Войченко Хома (?-1725-?),
Дейнека Костянтин (?-1739-1746-?),
Корнієвський Прокіп (1769-1772),
Якименко Василь (1773-1779-?).

ХОРУНЖІ:

Богданов Прокіп (?-1654-?),
Омелюта Євстафій (?-1739-?),
Омелета Юхим (?-1743-1746-?),
Омелета (?-1768),
Корнієвський Прокіп (1768-1769),
Падалка Трохим (1773-1779-?).

1) Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 171.

2) Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 67-68.

 

 
 

 
   
X