Головна | Козацька доба | Війни XIX-XX ст Краєзнавство | Мовознавство | Туризм | Література | Друзі | Контакти   

Чернігівський полк | Ніжинський полк | Стародубський полк | Інші полки | Війни XVII-XVIII | Галерея | Реконструкція

Історичний нарис | Історія сотень | Старшина | Карти


Ніжинський полк: Конотопська сотня

Батуринська (1654-1782)
Бахмацька (1654-1782)
Березанківська (1648-1654)
Березнянська (1654-1672)
Бобівська (1654-1663)
Борзнянські дві (1654-1782)
Веркіївська (1654-1782)
Волинська (1654-1663)
Воронізька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782)
Глухівська (1654-1663; 1665-1782)
Дівицька-Володькова (1654-1658)
Дівицька-Салтикова (1654-1782)
Дроківська (1654-1663)
Заньківська (1758-1782)
Івангородська (1654-1782)
Киселівська (1654-1663)
Кобижчанська (1654-1663)
Конотопська (1654-1782),
Коропська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782)
Кролевецька (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782)
Кустівська (1654)
Мглинська (1654-1663)
Менська (1654-1663)
Мринська (1654-1744)
Ніжинська перша (полкова) (1648-1672)
Ніжинська друга (1648-1654; 1716-1782)
Ніжинська третя (1649-1654; 1672-1687; 1736-1782)
Ніжинська четверта (1649-1654; 1764-1782)
Ніжинська п’ята (1649-1654; 1764-1782)
Ніжинська шоста (1649-1651)
Ніжинська сьома (1649-1651)
Новгородські дві (1654-1663)
Новоміська (1654)
Новомлинська (1654-1663; 1665-1668; 1669-1782)
Носівська (1654-1663)
Оленівська (1654-1663)
Олишівська (1654-1756)
Підлипненська (1654-1663)
Погарська (1654-1663)
Понорницька (1654-1663)
Попівська (1758-1782)
Поповогірська (1654-1663)
Почепська (1654-1663)
Прохорівська (1672-1782)
Рождественська (1654-1672)
Сиволозька (1654-1663)
Синявська (1654-1663)
Сосницька (1654-1663)
Стародубська (1654-1663)
Стольненська (1651-1655)
Топальська (1654-1663)
Хорошеозерська (1663-1672)
Шаповалівська (1651-1782)
Шептаківська (1654-1663)
Ямпільська (1672-1709; 1722-1782)

Конотопська сотня
(див також: Географический очерк и историю сел Конотопской сотни) Утворилася, ймовірно, восени 1648 р. у складі Борзнянського полку. Але формально визнана і юридично закріплена за Чернігівським полком Зборівським реєстром 16 жовтня 1649 р. у кількості 100 козаків з осідком у м. Конотоп, яке до 1648 р. було центром Конотопської волості (округу) Новгородського повіту Чернігівського воєводства.

Після Білоцерківської угоди 1651 р. сотня, ймовірно, відійшла до Ніжинського полку, позаяк у присяжних списках 1654 р. вона числиться уже за ним у складі міста Конотопа та сіл Вирівки, Полівки, Соснівки і Підлипного зі старшиною: Градовський Федір - писар, Лихосавенко Ярема - осавул; Коло-миєць Андрій - хорунжий. Отже, від 1654 р. і до ліквідації у 1782 році Конотопська сотня була адміністративною одиницею Ніжинського полку. Після скасування її територію включено до Чернігівського намісництва.
Сотенний центр: містечко Конотоп, тепер - районне місто Сумської області. Серед урядовців сотні найвідоміші представники родини Костенецьких.

СОТНИКИ:
(див також: Конотопские сотники)
Рибальченко Іван (?-1649-?),
Гриценко Павло (1652.02., нак.),
Бистрицький Семен Михайлович (?-1654-1661-?),
Скоробагатий Дмитро Михайлович (?-1661.10.-?),
Шедлюх (Шевдюх?) Михайло (?-1663.10.-?),
Нужний, Лисенко Лесько (?-1669.03.-?),
Петренко Панько (Демко) (?-1671-1672.03.-?),
Суховій Петро (?-1672.03.-?),
Жданенко Іван (1672-1681),
Кандиба Федір (1681-1689),
Боровка Ярема, Божий Ярема,
Деревицький Ілляш (1690, нак.),
Кандиба Андрій Федорович (1698, нак.; повний: ?-1699.12.-1702.02.-?),
Бистрицький Іван Семенович (?-1703-?),
Романович Михайло (1700, нак.),
Зимовець Семен (1700, нак.),
Кандиба Андрій Федорович (?-1704-1707),
Фіалковський Іван,
Костенецький Григорій Назарович (1708-1716),
Опанасович Данило (1709, 1713, нак.),
Лизогуб Андрій Юхимович (1716-1719),
Щербацький Федір Васильович,
Костенецький Григорій Назарович (1719.6.07.-1727.9.12.),
Костенецький Осип Григорович (1727.9.12.-1750),
Лобода Пантелеймон Антонович (1734, нак.),
Опанасович Данило (1735, нак.),
Мурашка Василь (1737, нак.),
Парпур Федір (1737, нак.),
Нестерович Матвій (1737, нак.),
Новохацький Іван (1738, нак.),
Торанський Данило Тимофійович (1738, 1740, нак.),
Костенецький Федір Осипович (1750.21.06., нак.; 1751.3.08.-1758-ран.1773),
Колоша,
Торанський Андрій Тимофійович (?-1781-1783)

ОТАМАНИ:

Горбач Васько (?-1649.08.-1649.09.-?),
Пивовар Семен Денисович (1649-1664-?),
Герасим (1652. 02., нак.),
Лисенко Лесько (?-1669.01.-?),
Санновський Іван Борисович (?-1672.03.-?),
Тяжкоборенко Артем Григорович (?-1672.03.-1673.01.-?),
Макуха Гнат (?-1676.06.-?),
Тяжкоборенко Артем Григорович (?-1678.05.-?),
Фень Андрійович (?-1678.05.-?),
Клименко Гаврило (?-1679.02.-1681.03.),
Деревицький Ілляш (1681.03.-1683.08.-?),
Макуха Гнат (?-1688.12.-1700.11.-?),
Опанасович Данило (?-1702.02.-1704.03.-?),
Рябий Іван Олексійович (?-1705.02.-1718.05.-?),
Лобода Стефан (?-1719.02.-1720.05.-?),
Опанасович Данило (?-1721.07.-1721.12.-?),
Лобода Стефан (?-1723.05.-1724.05.-?),
Тихій Іван Наумович (?-1726-?),
Калачник Данило,
Новохацький Іван (?-1732-1746),
Лазаренко Іван (1734, нак.),
Новохацький Данило (1735, нак.),
Гордієнко Іван (нак.),
Щерба Григорій (1737, нак.),
Попелюха Григорій (1738, нак.),
Канівець Мартин (1740, нак.),
Лобода Пантелеймон Антонович (1746.01.-1750),
Торянський Данило (1750-?),
Вербицький Максим (?-1754-1763-?),
Мартишка (1781).

ПИСАРІ:

Бистрицький Семен Михайлович (?-1649.04. -1652.02.-?),
Трохимович Родіон (?-1661-?),
Григорієв Івашко (?-1672-?),
Куницький Михайло (?-1674.02.-?),
Вилянець Ярема (?-1680.02.-1681.03.-?),
Куницький Михайло (?-1681.11.-1683.07.-?),
Нестеренко Матвій (?-1700.06.-?),
Фіалковський Іван (?-1704-?),
Михайлів Степан (?-1736-?),
Торанський Данило (?-1738-?),
Яремів Іван (?-1746-?),
Бібик Захар (?-1756-?),
Терентіїв Кузьма (?-1759-?),
Козаченко Давид Григорович,
Бібиков (?-1765-?).

ОСАВУЛИ:

Зубко (?-1726.06.-?),
Зубченко Лесько (1736),
Карвах Каленик (?-1738-1746-?),
Козаченко Давид Григорович,
Кривуня Михайло (1767),
Канівець (1781).

ХОРУНЖІ:

Полонський Іван Матвійович,
Лазаренко Василь (?-1725-1736),
Парпур Федір Єремійович (1736-1759-?),
Кіт Федір (?-1781-?).


Населені пункти: Вирівка, село; Гути, село; Конотоп, містечко; Озаричі, село; Підлипне, село; Попівка, село; Семенівка, село; Соснівка, село; Старе, село; Шаповалівка, село. За Генеральним описом 1765-1769 pp. до сотні віднесено слободу Кандиби. Підкреслені ж населені пункти у ньому відсутні.

1) Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 155-156.

2) Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 90-91.

 

 
 

 
   
X