Головна | Козацька доба | Війни XIX-XX ст Краєзнавство | Мовознавство | Туризм | Література | Друзі | Контакти   

Чернігівський полк | Ніжинський полк | Стародубський полк | Інші полки | Війни XVII-XVIII | Галерея | Реконструкція

Історичний нарис | Історія сотень | Старшина | Карти


Стародубський полк: Полкова старшина

СТАРШИНА СТАРОДУБСКОГО ПОЛКА (1648-1782)

ПОЛКОВНИКИ

Коровка Яків Карпович (?-1653; нак.),
Пашко (1654, нак.),
Рубан Опанас Яремович (1654.03., 1656 нак.),
Семенович Андрій (1655.03., нак.),
Обуйноженко Яків (1657, нак.),
Золотаренко-Оникієнко Тиміш (1654.06., 1655.05., нак.),
Яременко Михайло (1655, 1656, нак.),
Рубець Михайло Іванович (1656, нак.),
Гуляницький Іван (1656,05., 1657.06.нак.),
Йосипович Роман (1657.07., нак.),
Рославець Петро Іванович (1659-1663),
Рославець Овдій Іванович (1661.07., нак.),
Петрович Прокіп (1661, нак.),
Плотний Іван Якович (Терник Іван) (1663.07.-1665),
Острянин Лесько Микитович (?-1665.17.03.-1667),
Олексійович Тиміш (1665.04.-1665.05., нак., 1666.01.02., нак.),
Рубець Михайло Іванович (?-1666-?, нак.),
Небаба Михайло (1666-1667),
Рославець Петро Іванович (?-1668.01.-1672.12.),
Ігнатович (Шумейко) Сава (1672.12.-1673.03.),
Рославець Петро Іванович (?-1673.11.-1676.06.),
Дащенко Григорій (1672, нак.),
Олексійович Тиміш (1673.04., 1676.06., нак.),
Олексійович Тиміш (1676.28.07.-1678.07.),
Рубець Михайло Іванович (1676, 1677, нак.),
Мовчан Федір Лук'янович (?-1678.05.-1678.06.-?),
Коровка-Вольський Григорій Карпович (?-1678.13.10.-1681.08. -?),
Асауленко Гнат (1679, нак.),
Мархоленко Михайло (1680, нак.),
Самойлович Семен Іванович (?-1682.07.-1685.7.06.),
Самойлович Яків Іванович (1685.07.-1687.07.),
Олексійович Тиміш (1686, нак; 1687.07.-1689.08.),
Мархаленко Михайло (1693.04., нак.),
Улезько Тиміш Якович (1689.05., нак.),
Миклашевський Михайло Андрійович (1689.07.-1700-ран. 1702. 02.),
Завадовський Яків (1690. 02., нак.),
Колчевський Федір (1695, нак.),
Чорнолузький Микола Маркович (1692, нак.),
Силенко Прокіп (1701, 1703-1704, нак.),
Старосельський Григорій (1703, нак.),
Завадовський Яків (1703.08., 1704.08-11. нак.),
Миклашевський Михайло Андрійович (?-1705.02.-1706.03),
Силенко Прокіп (1706-1707, нак.),
Скоропадський Іван Ілліч (1706-1708),
Полубинський Станіслав (1706.07., нак.),
Соболевський Семен (1708, нак.),
Силенко Прокіп (1708. 03., нак.),
Жоравка Лук'ян Іванович (1709-1719),
Силенко Прокіп (1709, 1710, 1712, нак.),
Рубець Ілля Іванович (1711, нак.),
Чорнолузький Іван Маркович (1719, 1722, нак.),
Галецький Семен (1719, нак.),
Лизогуб Яків (1721, нак.),
Миклашевський Андрій Михайлович (1722, нак.),
Бороздна Іван Лаврінович (1722, нак.),
Корецький Петро (1722-1723, нак.),
Березовський Семен (1723, нак.),
Кокошкін Леонтій (1723.10.-1724),
Пашков Ілля Іванович (1726.5.04.-1727),
Бороздна Іван Лаврінович (1724, нак.),
Миклашевський Степан Михайлович (1725, нак.),
Миклашевський Андрій Михайлович (з 1729.11.10., нак.),
правління: Єсимонтовський Опанас, Галецький Семен, Максимович Степан;
Дуров Олександр Іванович (1730.10.-1734.3.05.),
Радіщев Опанас Прокопович (1734-1741),
Ханенко Михайло (1738, нак),
Максимович Федір Дмитрович (1741.2 3.09.-1756.03.-?),
Борсук Яким Якимович (1757.23.06.-1759),
правління: Дублянський Олександр, Миклашевський Петро;
Карнович Степан Юхимович (?-1762-?),
князь Хованський Юрій Васильович (1763-1767),
Миклашевський Михайло Андрійович (1769-1778, нак.),
Завадовський Яків Васильович (1778-1782).

ОБОЗНІ ПОЛКОВІ

Дащенко Гаврило Федорович (?-1665.15.05.-1676.02.-?),
Тимофійович Григорій (?-1678.12.-1683.01.-?),
Яворський Стефан (?-1686-?),
Дерев'янко Ісак Ярмолайович (?-1687.07.-?),
Журман (Турченко) Дмитро Андрійович (?-1688.01.-1702.06.-?),
Силенко Прокіп (?-1705.05.-1714),
Іскра Захар Юрійович (1714-1721),
Силенко Прокіп (1722-?),
Галецький Семен Якович (1726, нак.),
Косович Степан (1735, походний),
Єсимонтовський Опанас Іва¬нович (1728.16.01.-1738.04.-7),
Ханенко Микола Данилович (1738-1740),
Юркевич Григорій Трохимович (1741-1757.5.03.),
Скорупа Павло Григорович (1756-1772),
Рославець Василь Осипович (1772-1776),
Лайкевич Кіндрат Павлович (1778-1782).

ПОЛКОВА АРТИЛЕРІЯ
ОТАМАНИ:
Яхонов Григорій (?-1729-?)

ОСАВУЛИ:
Прямиця Филимон,
Прямиця Кіндрат Филимонович,
Немирович-Данченко Григорій Микитович (?-1738),
Кочержинський Степан (?-1747-?).

ХОРУНЖІ:
Колос (?-1690.06.-?),
Турчин Василь

СУДДІ ПОЛКОВІ

Семенович Андрій (1654),
Петрович Яцько (1655),
Кімберович Марко Маркович (1660),
Ходневич Федір (?-1669-?),
Плотний Іван Якович (1669),
Кольничий Самійло Іванович (?-1671.09.-?),
Судієнко Андрій Іванович (?-1670-?), (?-1673-?),
Абрамович Андрій (?-1674-1675-?),
Улезько Яків Петрович (?-1676.02.-1678.07.-?),
Кольничий Самійло Іванович (?-1679.10.-1694.06.-?),
Пушкаренко Давид Трохимович (?-1696.06.-1699. 08.),
Завадовський Яків (?-1703.08.-1705.02.-?),
Ракушка-Романовський Іван Романович (?-1705.05.-1708.05-?),
Рубець Юрій Ілліч (1709-1713),
Силенко Прокіп (1709-?),
Рубець Семен Гнатович (?-1714-?),
Силенко Прокіп (?-1722),
Рубець Семен Гнатович (?-1723-1724.4.05.),
Скорупа Григорій Дем'янович (1724-1725-?),
Максимович Степан Дмитрович (1725, на місці судді),
Галецький Семен Якович (1726, нак.),
Ханенко Микола Данилович (1727.23.12.-1737),
Старосельський Степан (1728, нак.),
Єсимонтовський Опанас Іванович (?-1729-?),
Скорупа Григорій Дем'янович (1730, нак.),
Рубець Андрій Мойсейович (1737-1754),
Скорупа Павло Григорович (1741-1756),
Лобисевич Кирило Кирилович (?-1757-1758),
Малишевський Петро Якович (1758-1763),
Лишень Петро Федорович (1764-1766),
Ко¬сач Петро (1767-1769),
Дівович Олексій Данилович (1769-1782).

ПИСАРІ СУДУ ПОЛКОВОГО
Єсимонтовський Опанас (?-1725-?),
Косач Степан Васильович (?-1748.26.05.),
Гаєвський Григорій Іванович (1748.10.-?).

ПИСАРІ ПОЛКОВІ

Антушків Ілля Матвійович (?-1654-?),
Молявка Яків (?-1656-?),
Середа, Воробей Іван (?-1669.02.-?),
Чемерив Гаврило,
Козанович Іван (?-1672.05.-?),
Воробей Іван (1672),
Підгурський Микола Семенович (?-1676),
Романович Василь (?-1677-?),
Кроткевич Григорій (1685-1690),
Давидович Іван,
Дорошенко Григорій Дорофійович (?-1696-?),
Покорський Опанас (1698-1707),
Носикевич-Пригара Гордій Савич (1699.06.-1705.02.),
Панкевич Остафій (?-1708-?),
Дублянський Павло (1709-1715),
Скомпа Григорій (1715-1725),
Максимович Степан (1729-1730),
Косовий Федір,
Юркевич Григорій Трохимович (1734-1741),
Петрункевич Степан Хомич (1741-1754),
Губчиць Петро (1754-1757),
Косач Степан Васильович (1757-1760),
Малишевський Петро Якович (1758-1763),
Косач Петро Степанович (1760-1767),
Федорович Степан Опанасович (1768.4.07.-1778),
Жданович Іван Васильович (?-1781-?),
Куницький Василь (1782).

СТАРШІ ПОЛКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ:
Телесницький Петро Матвійович (1755-1760),
Короткий Данило (1764),
Ісаєвич Антон.

ОСАВУЛИ ПОЛКОВІ

Кизиченко Єрмила (?-1655.03.-?),
Липський Іван (?-1657-?),
Журман Дмитро Андрійович (?-1669.02.-1672-?),
Щербак Василь Юрійович (?-1669.02.-1676-?),
Лапа Василь (?-1669.03.-?),
Рубець Іван Михайлович (?-1686-?),
Нужний Олексій (?-1675 -1681.06.-?),
Остапович Іван (?-1676),
Рубець Іван Михайлович (?-1686-?),
Щербак Василь Юрійович (?-1686.09.-?),
Трушенко Яків (Юцько) (?-1687.07.-?),
Йосип Трохимович (?-1688.01.-?),
Коровка-Вольський Гнат (?-1690-?),
Завадовський Яків (?-1693-1703),
Старосельський Григорій (?-1693-1700-1703),
Протиченко Артем (?-1701-?),
Чорнолуцький Іван Маркович (?-1703.05.-1706),
Галецький Семен Якович (1709-1712),
Яворський Павло (1711-1731),
Березовський Семен (1714-1728),
Яворський Михайло Павлович (2-й; 1716, 1717, 1730-1735),
Немирович-Данченко Пилип (2-й; 1735. 17.09.-1737),
Кожуховський-Якимович Степан (1735-1738),
Немирович-Данченко Гнат (1738.10.01.-1744),
Малишевський Петро Якович (1741-1757),
Косач Степан Васильович (1748.26.05.-1750-7),
Лишень Андрій Тимофійович (1752),
Лишень Петро Федорович (1757-1763),
Лобисевич Павло Кирилович (1757-1764),
Гаєвський Григорій Іванович (1764-1773),
Панковський Федір (1763-1767),
Михайловський Григорій (1767),
Плішко Феодосій Григорович (1778-1782),
Гаєвський Григорій Григорович (1-й; 1779-1782),
Соханський Іван (2-й; 1772-1782),
Максимович Ілля Іванович (1782).

ХОРУНЖІ ПОЛКОВІ

Хмелевський Леон Христофорович (?-1650-?),
Жлудковський Тиміш (?-1654-?),
Валькевич Василь (?-1661-1672-?),
Квех Ничипір (прапорщик; ?-1676),
Юркевич Іван (?-1686-?),
Василь Михайлович (?-1686.09.-?),
Улезько Тиміш Якович (?-1687-1688.01.-?),
Кожуховський Осип Петрович (?-1692-?),
Юркевич Іван (?-1696.02.-1706-?),
Кольчевський Данило (?-1706-?),
Скоробагатий Федір (?-1708-?),
Немирович-Данченко Пилип Матвійович (?-1708-?),
Кожуховський-Якимович Степан (?-1708.11.-1730-?),
Пучковський Степан Якович (?-1709-1710-?),
Немирович-Данченко Ілля Якович (1720-1734),
Васильович Омелян (?-1721, прапорщик),
Немирович-Данченко Федір Семенович (1721.12.07.-?, прапорщик; 1-й; ?-1723.10.-1732),
Зеленський Іван (2-й; ?-1724-?),
Велинський Василь Іванович (1727-1740-?),
Рубець Андрій Мойсейович (1732.9.02.-1737),
Немирович-Данчен¬ко Гнат (1735.31.01.-1738),
Косович Степан (1738.15.03.-1740),
Немирович-Данченко Григорій Микитович (1-й; 1738.16.03 -1760),
Малишевський Петро Якович (?-1741),
Кожуховський-Якимович Михайло Григорович (2-й; 1747-1760),
Гаєвський Григорій Іванович (1760-1763),
Савицький Григорій Савич (1764.9.08.-1779),
Малишевський Федір Якович (1762-1769),
Лайкевич Кіндрат Петрович (1771-1778),
Кожуховський-Якимович Григорій (1778.12.12.-1780-?),
Шкрад-Хмелевський Михайло (?-1782),
Савенко Степан Якович (1782).

ОТАМАНИ ГОРОДОВІ

Стась Янович (?-1655.03.-?),
Тиміш Олексійович (?-1661-?),
Стороженко Прокіп (?-1662.06.-?),
Тиміш Олексійович (?-1664. 05.-1676.07.),
Тиміш Олексійович (?-1681.04.-1687.07.),
Маркович Станіслав (?-1688.09.-29.12.-?),
Чорнолузький Микола (?-раніше 1706.06.),
Полубинський Станіслав (?-1701.01.-1708.02.),
Голембіовський Степан (?-1709.04.-1715),
Скоробагатий Федір Сидорович (?-1715.08.-1721.09.-?),
Єлинський Осип Петрович (?-1722.01.-06.-?),
Отвиновський Григорій Степанович (?-1723.02.-1725.05.-?),
Клокоцинський Данило Тимофійович (1726, нак.),
Озерський Леонтій Осипович (1726.05.-1729. 02.),
Залеський Ян (1729.29.10-1739.07.),
Лашкевич Іван Семенович (?-1740.04.-1744.10.-?),
Клокоцинський Петро (?-1746),
Велинський Василь Іванович (1746-1748),
Яськевич Федір (?-1750.09.-1758),
Рубець Михайло Якимович (1758.23.05.-1767.30. 05.),
Великошапка Григорій Федорович (?-1762.07.-?).

Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене. – К.: Стилос, 2005. – С. 104-108.

 

 
 

 
   
X