Головна | Козацька доба | Війни XIX-XX ст | Краєзнавство | Мовознавство | Туризм | Література | Друзі | Контакти   
 

Історія Чернігівщини: Література

 1. Інструкція сеймику Чернігівського воєводства 1646 року Петро Кулаковський

 2. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. Заруба В.М. Дніпропетровськ: Ліра, 2007

 3. Реестра всего войска Запорожскаго после Зборовскаго договора

 4. Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII століття. — Дніпропетровськ, 1996

 5. "Конотопська битва 1659. Тріумф в час Руїни" Сокирко.О, Київ: Темпора 2008

 6. Кривошея В.В. "Козацька еліта гетьманщини"(1,2Мб)

 7. "Нариси соціально-економічної історії Чернігівщини в другій половині XVII ст" П.В.Пиріг

 8. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті 17 ст, Заруба В. Дніпр: Ліра ЛТД, 2003.

 9. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2004 (2,2Мб)

 10. Мазепина книга / Упор. та вступна стаття І.Ситого. – Чернігів.: ЦНТЕІ, 2005.

 11. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд.: С.О.Павленко. – К.:Вид.дім "Києво-Могилянська академія", 2007

 12. Щоденник Андрія та Федора Кирнецьких, священників Свято-Миколаївської церкви с. Ховзовки Глухівського повіту Новгород-Сіверського намісництва (грудень 1787 - жовтень 1788 рр.) / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського, Сіверський інститут регіональних досліджень. Упор. та вступна стаття І. Ситого. - Чернігів: Сіверянська думка, 2006

 13. Военнo-статистическoе oбoзрение Рoссийской Империи,Черниговская губернiя С.-Петербург 1851, (30Мб)

 14. Архивъ Югозападной Россiи Киев: Университетская типография, 1859-1904.

 15. Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. / НАН України , том1, том2

 16. Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної та соціальної історії ранньомодерної України / НАН України

 17. "Чернігівські князі, полковники, губернатори" Студьонова Л.В. (0,2Мб)


 

 
 

хостинг від http://www.holm.ru
   
X